ANBI en doneren

Stichting Draaiorgels Helmond is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI cultuuranbi-cultuur-erkend-logo

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting bron belastingdienst

Het RSIN dan wel het fiscaal nummervan Stichting Draaiorgels Helmond: 8533.39.181

 

Wilt u een donatie geven aan de Stichting Draaiorgels Helmond dan kunt u een bedrag overmaken naar reknr: NL43 RABO 0138 3618 27,

vermeld uw adres- cq. emailgegevens en of u genoemd wilt worden als donateur op deze website. Wij zullen zorgdragen dat u een Kwitantie krijgt.