Concert door twee seniorenkoren

Zondag 4 november van 14.00 tot 16.00 uur concert door 2 seniorenkoren

Het Seniorenkoor ”Sint Joachim” Beek en Donk is op 15 juni 1969 opgericht als Ouderenkoor, nu Seniorenkoor, en bestaat dit jaar 49 jaar. Zij zingen graag meerstemmige liederen in verschillende talen. Ook hebben ze een aantal gezellige liederen in het programma opgenomen.

Regelmatig verzorgen zij concerten in onder andere het verzorgingshuis De Regt, luisteren de kerstviering op van de KBO en gaan graag naar korendagen die samen met andere ouderenkoren worden georganiseerd. Naast het serieus repeteren vinden zij het elkaar ontmoeten en de gezelligheid erg belangrijk. De repetities op dinsdagmiddag worden zeer goed bezocht wat niet op de laatste plaats te danken is aan hun enthousiaste dirigent Wim Smits en de pianiste Jolanda Verhagen die tevens de pianiste is van het koor De Vrije Heerlijckheid wat ze deze middag ook begeleid.

De Vrije Heerlijckheid is een enthousiaste groep van ruim 40 leden, waarvan de kern al heel veel jaren met elkaar zingt. De drijvende kracht hierachter is dirigente Jo Bouw, die met veel enthousiasme de wekelijkse repetities leidt. Zingen maakt iedereen blij, degene die zingt en degene die luistert, is haar motto. Goede muziek, goede sfeer, onderlinge verbondenheid zijn haar ingrediënten!

Beide koren bieden een heel gevarieerd repertoire, van klassieke luisterliederen tot hedendaagse moderne liederen in diverse talen, waarbij de Vrije Heerlijckheid ook ondersteund wordt door een Combo.

De toegang is zoals te doen gebruikelijk weer gratis