Op 26 april werden in de Gaviolizaal vijf Koninklijke lintjes uitgereikt.

Bij deze uitreiking werden 2 bestuursleden van de Stichting Draaiorgels benoemd in de Orde van Oranje Nassau.

Johan Kuijpers

Johan Kuijpers

In het Helmondse heeft Johan Kuypers een groot aantal verdiensten. Vanaf 1988 tot heden is hij bestuurslid van Stichting Vrienden Showband Helmond. In 2000 werd hij voorzitter. De stichting is in 1984 opgericht als steunstichting van Showband Helmond. Van 1986 tot 2004 heeft Johan Kuypers zich met veel doorzettingsvermogen ingezet voor het opknappen, onderhoud en beheer van gebouw ’t Abdijke en vervolgens de Binderpoort.

Verder was / is Johan Kuypers
• Van 1996 tot 2008 Straatcoördinator Buurtpreventie Bloem- en Paardenvelden.
• Van 2002 tot heden lid en vrijwilliger van het koor de Helmondse Liedertafel ’t Akkoordje.
• Van 2005 tot 2011 bestuurslid van het koor de Helmondse Liedertafel ’t Akkoordje in diverse
functies: vicevoorzitter, voorzitter activiteitencommissie, voorzitter commissie vrienden van ’t
Akkoordje en lid sponsor- en donatiecommissie.
• Van 2015 tot heden vrijwilliger en bestuurslid Stichting Draaiorgels Helmond, waarbij hij
verantwoordelijk is voor de technische zaken en horeca.
• 15 jaar reservist geweest bij de Nationale Reserve (NATRIS).

Frank Smits

Frank Smits
Frank Smits is sinds 1975 lid van Carnavalsvereniging De Rampetampers. Hij is een groot regeltalent met een enorm netwerk. Dit netwerk zette hij in voor het regelen van materialen voor de Carnavalswagen en het versieren van de zaal. Hij verzorgde broodmaaltijden en kookte op carnavalszaterdag voor de hele vereniging erwtensoep. Tevens was hij een Prins. In 1996 trad Frank Smits toe tot het bestuur in de rol van secretaris. Naast deze rol is hij verantwoordelijk voor publiciteit en reclame. Toen de Rampetampers in 2000 de Gaviolizaal verlieten, is mede door zijn inzet een nieuwe locatie in Dierdonk gevonden. Hij ontpopte zich als de drijvende kracht achter het Dierdonkcarnaval.

Daarnaast is Frank Smits sinds 2004 vrijwilliger bij Wijkvereniging Dierdonk en de drijvende kracht bij de redactie van wijkblad Gazet. Tevens speelde hij een grote rol bij de organisatie van twee grote wijkfeesten: in 2009 het 10-jarig bestaan en in 2010 Bruisend Dierdonk.

Als lid van het Duitse Schützenbatallion in Blomberg heeft hij uitwisselingen geregeld tussen Het Catharinagilde en Het Falkenrott o.a. bij het landjuweel in 2001 en de Kringgildedag in Aarle-Rixtel in 2011. Alhoewel hij geen lid is van het Catharinagilde is hij daar een graag gezien gast en ook daar doet men nimmer vergeefs een beroep op hem als er drukwerk ontworpen moet worden.

Voor de Stichting Draaiorgels Helmond is hij Penningmeester, Webmaster, Coördinator optredens, PR, ontwerper van posters en flyers, regelt licht, geluid en lichtbeelden bij optredens.

Verder werden in De Gaviolizaal Anja Spierings-van Deursen, Twan Spierings en Jan van Ginkel benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Gedecoreerde locatie Gaviolizaal

van Links naar rechts: Twan Spierings, Anja Spierings , Jan van Ginkel met echtgenote, Burgemeester Elly Blanksma van den Heuvel, Frank Smits met echtgenote, Johan Kuijpers met echtgenote.