14 oktober concert door Seniorenharmonie Helmond en Senioren Orkest Meijel

Op zondag 14 oktober van 14.00 tot 16.00 zal de Senioren Harmonie Helmond samen met het Senioren Orkest Meijel een concert verzorgen in de Gaviolizaal te Helmond.
De Seniorenharmonie is een bijzonder harmonieorkest met als doel “met veel plezier, zo’n mooi mogelijke muziek te maken”. Het orkest bestaat uit zo een 50 muzikanten die de 50 gepasseerd zijn. Er is een ruime instrumentale bezetting, waaronder ook fagot, pauken en contrabas. Ze gaan niet op concours maar geven wel bijzondere concerten. Deze keer dus ook in een bijzondere omgeving, te midden van de draaiorgels. De muzikale leiding van het orkest is in handen van de ervaren beroepsdirigent Marion van Eijk.

Senioren Harmonie Helmond


Het seniorenorkest Meijel e.o. is destijds opgericht om senioren de gelegenheid te geven op een ontspannen wijze hun hobby te beoefenen. De eerste leden kwamen voornamelijk van de plaatselijke harmonie Eendracht maar ook van korpsen uit de naaste omgeving. Thans bestaat het orkest uit een 25-tal spelende leden afkomstig uit de gemeente Peel en Maas en omliggende plaatsen. Het orkest staat onder de bezielende en enthousiaste leiding van Hans Lammers, geen onbekende in de wereld van de blaasmuziek. Naast het spelen van muziek zijn de repetities voor de leden een sociaal gebeuren. Gezelligheid staat bij de SOM hoog in het vaandel!

Senioren Orkest Meijel

Het repertoire van beide orkesten is net zoals van de draaiorgels zeer uitgebreid en bestaat uit zowel klassieke, populaire en ook blaasmuziek. Naast de klanken van het harmonieorkest wordt vooraf, in de pauze’s en na het concert de klanken onze Helmondse draaiorgels ten gehore gebracht. Dit soms met een glimlach naar de stukken die door het orkest zijn gespeeld door deze, voor zover ze voorhanden zijn, ook op de orgels te laten horen. De toegang tot het concert is gratis uiteraard stellen we na afloop een donatie in onze orgelpijp erg op prijs.

Herfstconcert door drie koren op zondag 30 september 2018

Herfstconcert door drie koren op zondag 30 september 2018 van 14:00 uur tot 16.00 uurin de Gaviolizaal Helmond

Het is alweer enkele jaren gelden dat er een driekorendag werd gehouden bij de Stichting Draaiorgels Helmond in de Gaviolizaal.

Op 30 september is het weer zover, drie koren hebben de eer om het concertseizoen in de Gaviolizaal te openen. Het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor olv Frans Sijmons met aan de Piano Jolanda Verhagen, het Houts Gemengd Koor olv Marjan Vree met aan de piano Ad Brouwers en op de dwarsfluit Theo Franx en de Vrolijke Samenzang olv Natalia Tretiakova met aan de piano Ton Toirkens hebben elkaar gevonden.

Alle 3 koren met naam en faam. Zij zullen het gehele spectrum van hun repertoire ten gehore brengen. Van populair , musical operette en opera, dit alles is deze middag te horen zowel apart als de afsluiting gezamenlijk.

Open Monumentendagen: Proef Europa, ook bij de draaiorgels.

Ook de Stichting Draaiorgels Helmond doet mee met de open monumenten dagen. Met het thema “Proef Europa” hebben we op zaterdag 8 en zondag 9 september Europese Muziek op het muzikale menu staan. Dit is te beluisteren op onze gemeentelijke museale orgels, zoals de Grote Gaudin (concertorgel), Kleine Gaudin en Mortier (dansorgels) de Blauwe Trom (straatorgel)en de “Ruth” (kermisorgel). Luisteren alleen is natuurlijk niet voldoende, kom binnen en proef de geweldige sfeer van nu en weleer. Ook is de collectie accordeon en snaarinstrumenten van Arie Willems te bezichtigen.

Kinderen die ons bezoeken kunnen ook nog een puzzel maken en hun orgeldiploma zien te halen op “Onze Klenne”.

Op zoek naar een maatschappelijke stage?

Wij zoeken voor de zondagen jongens/meisjes die tijdens onze concerten mee willen helpen in onze pool van vrijwilligers die de horeca verzorgen.
Meer info:

Zondag 26 augustus een concertmiddag met Bocken’s Concertorgel “de Gaudin”.

Al in 1928 werd bij de ingebruikname van de Gaudin een Klassiek concert gegeven. Het programma is bewaard gebleven en in 2015 herhaald. De entreeprijs bedroeg toen, net zoals in 1928, een dubbeltje. Hiervoor kreeg men ook het programma.

Het programma voor dit jaar bestaat uit enkele nummers van het concert van 1928 met diverse andere klassiekers en een boek wat we sinds enkele maanden in ons repertoire hebben zitten.

Gelet op de Caratconcerten die ook nog bezig zijn starten we om 15.00 uur met het concert wat zal duren tot ongeveer 17.00 uur.

De entree is deze keer gratis, natuurlijk kunt u altijd een donatie doen in onze donatiepijp. Waarvoor dan onze dank.

Wij zien u graag komen en wensen u veel plezier.

Zondag 19 augustus van 13.30 tot 16.30 uur nostalgische dansmiddag.

De vakanties zijn alweer bijna voorbij en de Carat concerten nog in volle gang op de zondagmiddag. Reden voor ons om het voor wat betreft concerten rustig aan te doen. Om niet helemaal zonder aanvullende activiteiten te zitten tijdens deze periode hebben we weer een aantal nostalgische dansmiddagen vastgelegd in het programma. De derde en laatste van dit jaar is op zondag 19 augustus van 13.30 tot 17.00. De voetjes kunnen van de vloer op de klanken van de “gouden oude” van DJ Gerrit en ook onze dans- en kermisorgels zullen aansporen om zich op de dansvloer te begeven.

Een gezelligere afsluiting van de vakantie is niet denkbaar. Proef het gevoel van toen en kom naar “onze danstent” van toen.

De entree is gratis, wel stellen wij een donatie ten behoeve van het behoud van de Draaiorgels in onze donatiepijp op prijs.

Door de groei van het aantal bezoekers en activiteiten kunnen wij ook extra vrijwilligers gebruiken. Heeft u interesse om ook een stukje bij te dragen aan de Helmondse cultuur en monumenten neem dan contact op met de Stichting Draaiorgels Helmond.

De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a, 5701 SH Helmond. Openingstijden zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Groepen van minimaal 10 personen ook mogelijk op afspraak. Meer informatie op onze website www.draaiorgelshelmond.nl of info per mail info@draaiorgelshelmond.nl of tel: 06-39682404.

23 juni Morrisdansen te midden van de draaiorgels en met “Onze Klenne”

Regelmatig vinden er zogenaamde ringmeetings plaats van morrisdansgroepen. Dit jaar heeft de Morrisdansgroep in Helmond weer een ringmeeting georganiseerd. En wel van 22 tot en met 24 juni. De Morrisdans komt is van oorsprong een Engelse volksdans begeleid door muziek. Het is gebaseerd op ritmische begeleiding en de uitvoering door een groep dansers. Aan de onderkant van de benen zijn meestal banden met belletjes aangebracht, die dan dienen om kwade geesten weg te jagen. Het is waarschijnlijk dat de morris dans eigenlijk een voorchristelijke vruchtbaarheidsrite is. De dans geeft dan uitdrukking aan de viriliteit en kracht van de dansers. Er wordt naast stokken en zwaarden ook met zakdoeken gezwaaid. Die staan dan weer voor de puurheid. Het Morrisdansen gaat terug tot ongeveer 1448.

Er zijn een 150-tal morrisdansgroepen over de hele wereld, maar ook in Nederland , in o.a. Utrecht en ons eigen Helmond. De Morrisdansgroep Helmond is opgericht door Theo Driessen, die hiermee de oudere leden van he St Jozefkoor, waarvan de stem brak, een binding gaf in dans en muziek. Naast diverse bezoeken aan bezienswaardigheden van Helmond zullen de deelnemende groepen uit Engeland en Nederland hun dansen op 23 juni vanaf 20.00 uur tonen in de Gaviolizaal. Dit te midden van de draaiorgels. Ook zullen zij samen op de klanken van ons Handdraaiorgeltje “Onze Klenne” dansen. De toegang is Gratis

Openingstijden met Pinksteren

Op zondag 20 mei, 1e Pinksterdag zijn we gesloten. 2e Pinksterdag, 21 mei bent u weer van harte welkom. Ga eens niet naar de woonboulevard maar kom genieten van het Helmonds Goud, onze eigen draaiorgels. Breng de kinderen en/of kleinkinderen mee en laat ze hun draaiorgeldiploma halen op “onze Klenne”. Uiteraard is de Horeca geopend en is de entree gratis.

Uitreiking cheque Rabo Clukascampagne

Op vrijdag 11 mei was de eerste chequeuitreiking van de Rabo clubkas campagne. Onze penningmeester heeft tijdens de feestelijke happening op de markt de checque voor de stichting in ontvangst genomen met een bedrag van € 806,39.

Alle stemmers op de Stichting Draaiorgels Helmond HARTELIJK BEDANKT!!!.

Op 26 april werden in de Gaviolizaal vijf Koninklijke lintjes uitgereikt.

Bij deze uitreiking werden 2 bestuursleden van de Stichting Draaiorgels benoemd in de Orde van Oranje Nassau.

Johan Kuijpers

Johan Kuijpers


In het Helmondse heeft Johan Kuypers een groot aantal verdiensten. Vanaf 1988 tot heden is hij bestuurslid van Stichting Vrienden Showband Helmond. In 2000 werd hij voorzitter. De stichting is in 1984 opgericht als steunstichting van Showband Helmond. Van 1986 tot 2004 heeft Johan Kuypers zich met veel doorzettingsvermogen ingezet voor het opknappen, onderhoud en beheer van gebouw ’t Abdijke en vervolgens de Binderpoort.

Verder was / is Johan Kuypers
• Van 1996 tot 2008 Straatcoördinator Buurtpreventie Bloem- en Paardenvelden.
• Van 2002 tot heden lid en vrijwilliger van het koor de Helmondse Liedertafel ’t Akkoordje.
• Van 2005 tot 2011 bestuurslid van het koor de Helmondse Liedertafel ’t Akkoordje in diverse
functies: vicevoorzitter, voorzitter activiteitencommissie, voorzitter commissie vrienden van ’t
Akkoordje en lid sponsor- en donatiecommissie.
• Van 2015 tot heden vrijwilliger en bestuurslid Stichting Draaiorgels Helmond, waarbij hij
verantwoordelijk is voor de technische zaken en horeca.
• 15 jaar reservist geweest bij de Nationale Reserve (NATRIS).

Frank Smits

Frank Smits

Frank Smits is sinds 1975 lid van Carnavalsvereniging De Rampetampers. Hij is een groot regeltalent met een enorm netwerk. Dit netwerk zette hij in voor het regelen van materialen voor de Carnavalswagen en het versieren van de zaal. Hij verzorgde broodmaaltijden en kookte op carnavalszaterdag voor de hele vereniging erwtensoep. Tevens was hij een Prins. In 1996 trad Frank Smits toe tot het bestuur in de rol van secretaris. Naast deze rol is hij verantwoordelijk voor publiciteit en reclame. Toen de Rampetampers in 2000 de Gaviolizaal verlieten, is mede door zijn inzet een nieuwe locatie in Dierdonk gevonden. Hij ontpopte zich als de drijvende kracht achter het Dierdonkcarnaval.

Daarnaast is Frank Smits sinds 2004 vrijwilliger bij Wijkvereniging Dierdonk en de drijvende kracht bij de redactie van wijkblad Gazet. Tevens speelde hij een grote rol bij de organisatie van twee grote wijkfeesten: in 2009 het 10-jarig bestaan en in 2010 Bruisend Dierdonk.

Als lid van het Duitse Schützenbatallion in Blomberg heeft hij uitwisselingen geregeld tussen Het Catharinagilde en Het Falkenrott o.a. bij het landjuweel in 2001 en de Kringgildedag in Aarle-Rixtel in 2011. Alhoewel hij geen lid is van het Catharinagilde is hij daar een graag gezien gast en ook daar doet men nimmer vergeefs een beroep op hem als er drukwerk ontworpen moet worden.

Voor de Stichting Draaiorgels Helmond is hij Penningmeester, Webmaster, Coördinator optredens, PR, ontwerper van posters en flyers, regelt licht, geluid en lichtbeelden bij optredens.

Verder werden in De Gaviolizaal Anja Spierings-van Deursen, Twan Spierings en Jan van Ginkel benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Gedecoreerde locatie Gaviolizaal


van Links naar rechts: Twan Spierings, Anja Spierings , Jan van Ginkel met echtgenote, Burgemeester Elly Blanksma van den Heuvel, Frank Smits met echtgenote, Johan Kuijpers met echtgenote.