Speciale openings- en sluitingstijden i.v.m. Kerstgroepenexpostie