Zondag 26 maart 2017 concert door Harmonie Amicitia

In het toenmalige dorp Brouwhuis is Amicitia in 1964 opgericht als fanfare. Intussen heet Brouwhuis Helmond, en is Amicitia in de tachtiger jaren een harmonie geworden. Naast een harmonieorkest bestaat Amicitia uit een opleidingsorkest, en een slagwerkgroep.
Uniek is de raad van commissarissen, welke bestaat uit alleen vrouwen.

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen

Tijdens dit concert zullen 5 nieuwe vrouwelijke commissarissen worden geïnstalleerd.

Het harmonieorkest bestaat uit ongeveer 40 leden en speelt in de vijfde divisie en is aangesloten bij de Brabantse bond van muziekverenigingen. Veel leden komen uit nu de wijk Brouwhuis maar ook uit ander delen van Helmond en ook Dierdonk.amicitia

Het repertoire is voornamelijk lichte muziek, en muziek die prettig is om te horen, maar die ook prettig is om te spelen.

Marsen, ouvertures, pasodobles, filmmuziek, popmuziek, en nog meer stijlen, zorgen altijd voor voldoende afwisseling voor publiek en bij de muzikanten. Sinds oktober 2014 staat het harmonieorkest onder bezielende leiding van dirigent Mari van Gils

Vooraf, in de pauze en na afloop kunt u genieten van onze Helmondse draaiorgels. Ondertussen zijn wij de trotse bezitters van een 20 tal nieuw draaiorgelboeken, waar onder “d’h Helmonder”, “het Dorp”, ”Het dondert en het bliksemt” etc. etc. De Gaviolizaal met monumenten en een stukje geschiedenis en cultuur in de cultuurstad Helmond heet u welkom. De toegang is gratis. Wel zien wij na afloop van het concert een vrijwillige bijdrage in onze donatiepijp.

Door de groei van het aantal bezoekers en activiteiten kunnen wij ook extra vrijwilligers, vooral voor de horeca gebruiken. Heeft u interesse om ook een stukje bij te dragen aan de Helmondse cultuur en monumenten neem dan contact op met de Stichting Draaiorgels Helmond.

De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a, 5701 SH Helmond. Openingstijden zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Groepen van minimaal 10 personen ook mogelijk op afspraak