De Stichting

De stichting is opgericht met notariele akte BS33036STI op 1 november 2013

De primaire doelstelling is het behoud van de draaiorgels voor Helmond en haar omgeving en operationeel houden van de collectie te bevorderen.